История

 През 1932 г. умира богатия търговец, българинът-родолюбец Димитър Апостолов Ценов. В завещанието си той оставя крупна сума за построяване на търговско училище в родния му град - Свищов. И така на 8 ноември 1936г. в малкия но, с буден дух, крайдунавски град се открива Висше търговско училище. В него започват обучението си 372ма студенти с 11 преподаватели.
   "Още след основаване на Висшето търговско училище, под натиск на БОНСС прогресивни студенти изграждат Академическо туристическо дружество - клон "Стъклен" и Морски спортен клуб" /доклад на проф. Сл. Славев 1982г. Национална конференция по туризъм/. Студенти, членове на неудобния за тогавашната власт Български общонароден студентски съюз (БОНСС), създават форма на туристическа организация за прикритие на политическата си дейност. Те системно провеждат излети и екскурзии сред природата, посещавайки организирано забележителностите в околността на Свищов. Името "Стъклен" носи местността източно от града, покрай река Дунав до античния римски гарнизонен град Нове.
   Една от далечните екскурзии от това време е посещението на Люлин планина - 1937г. за участие в IVти конгрес на БОНСС.
   В тези години се откроява фигурата на проф. Анастас С. Бешков (1896-1967г.), преподаващ икономическа география. Почитател на природата, той е инициатор и на много излети ("почти всяка неделя и по празниците") в свищовските околности: местността Паметниците, манастир "Покров Богородичен", устието на река Янтра. Негови спътници в тези изяви са запалени студенти и преподаватели. Често лекциите му се провеждат извън аудиторията. Той води студентите си из Средна Стара планина, по Дунавското крайбрежие до тутракан, обикаля Дунавската Равнина в средната й част, Запазени са снимки от 1938г. със студенти в Средна Стара Планина.
   1938 - 1939г. са се провеждали походи:
   Свищов-Ловеч-Троян-Зелениковец;
   Свищов-Оряхово-Свищов;
   До връх Вола - от студенти от Врачанска областна корпорация ( студентско земляческо сдружение )
   Разбира се, отдалечеността на Свищов от високите планини, трудните военни години и слабите транспортни връзки не дават възможност по онова време да се практикува пълноценен туризъм.
   Нов етап в развитието на студентския туризъм започва след установяването на отечествено-фронтовската и в последствие на комунистическата власт. Държавата отделя повече средства за изграждане на инфраструктура за активен отдих. Работата с младежта в областта на спорта, туризма и културния живот става една от първостепенните задачи на властта, оцветена в баграта на тогавашната идеология.
   В учебната програма на ВФСИ (след 9 септември 1944г. - Висш Финансово Стопански Институт) е включена производствена практика по други населени места. Посещението там винаги е съчетано и с разглеждане на туристическите забележителности в този район.
   Едва през 60-те години се извършва официално изграждане на СТД (Студентско Туристическо Дружество) пряко ръководено от Студентски Туристически Съвет - София. През 1960 и 1962г. свищовски студенти са делегати в национални съвещания за организиране на туристическото движение сред студентите. По това време работи преподавателя Иван Панайотов, (по-късно - заслужил деятел на БТС), който приобщава много студенти с походи из Родопите и Витоша. Извършват се и походи из Рила и Източна Стара Планина.
   Активисти през 60-те години са Славчо Славев, Иван Игнатов (носител на медал "Алеко"), Иван Симеонов Иванов (секретар), Димитър Ибрашимов (секретар и състезател по ориентиране, Отл. БТС ІV.96г.), Георги Стойков Коларов (председател 1967-1974г.) - Медал "Алеко" от 30.ІV.72г.
   1968г. е първия организиран воден поход по р. Дунав. Един от участниците е Славчо Славев, по-късно дългогодишен председател на СТД "Академик", а през 1984г. става заслужил деятел на БТС. Другите участници са 20 студенти начело с Иван Иванов (цайса) и преп. Бланка Бърдарева.
   Заради редовното участие на свищовци в гребни изяви на Дунав, на тях се гласува доверие да организират първия общостудентски гребен поход - Видин-Силистра. Похода е проведен 1974г. при много добра организация и в последствие СТД "Академик" е главния организатор още около 15 години.
   След случайни участия в състезания от 1973г. се създава отбор (мъже и жени) по спортно ориентиране.
   През 70-те години много студенти от туристическия актив завършват курсове за инструктори по ориентиране, ски, алпинизъм, воден туризъм, лодководачи, екскурзоводи и други.
   1970г. се създава кръжок по опазване на околната среда.
   1974г. Предс. на СТД - проф. Сл. Славев казва: "Туризмът не би ли могъл да бъде внимание на катедра Физическа култура".
   1975 - 1976г. Секретар и касиер - Пламен Недялков.
   Янчо Андреев, Марко Желев, Венцислав Густинов (колопоходи), Ст. Рахнев.
   1977 - 1978г. Секретар и състезател по спортно ориентиране с бронзов медал (1976г. нощно ориентиране) - Галина Комитска.
   През учебната 1977/1978 година се създава факултет Обществени професии (ФОП) - в него се изучава специалност "Организатори по туризъм" - 60 участника.Лекции-проф Сл. Славев и доц. Г. Гешев, практика -ст.пр. Елка Антонова.
   1978г. секретар - Митко Маринов
   1979г.ВФСИ е домакин на Национално Студентско Съвещание по Туризъм.
   Прояви през 70-те години - излети, екскурзии, походи, гребни походи, състезания по ориентиране, основно в Средна Стара Планина - Тъжа, Мазалат, Ивайло, Бузлуджа, Българка, Хайдушка песен, Козя стена - малки групи до 20 човека, общо около 1200 човека.
   ФОП - Средна Стара Планина по 40 човека.
   1979г. в хижа Плевен - 97 човека.
   Гребане - вътрешно първенство на ВФСИ - 162 участници.
   Общ Студенски Гребен поход Академик - Б. Тодоров, Янчо Андреев.
   Ориентиране - купа 8XII, к. 9ти май, к. Ф. Тотю, к. България, к. Академик(1976г.), к. Ехо, к. Сърнена Гора.
   1978г. Исмаил Чакъров спасява състезател от друг отбор и е награден.
   Колотуризъм - 1975-1980г. Общ Студентски Колопоход - състезание "Студентски градове", Пътя на руската Армия Освободител. В. Густинов - в част от Европейски колопоход.
   1976г. 100 км. за 24 часа - двама души.
   80-те години държавна задача; XIII конгрес на БКП и XIV конгрес на ДКМС. Девиз става : "Всеки младеж - турист.". По това време 100% от студентския състав и 60% от преподавателския са членове на туристическото дружество. Съществуват 4 клуба - пешеходен туризъм, воден туризъм, ориентиране, опазване на околната среда. Пешеходния туризъм традиционно се провежда в Стара Планина.
   ФОП провеждат 3- 4 дневни походи в Родопи, Пирин, Средна Гора. През IV 80г. към ФОП се създава клуб "Опазване и защита на природата" с ръководител Светослав Якимов.
   Катедра "Физическа култура" вече провежда походи с по-големи групи (30-40 човека). Всеки преподавател е длъжен да организира по 2 похода на семестър.
   По това време е проведен и един тежък поход (лоши атмосферни условия) до връх Ботев - с р-л. Марио Димитров.
   Масови прояви 1983г. - до Паметниците (500 участн.), Янково гърло (300 участн.).
   Провеждат се приблизително по 20 похода в година.
   1986 - 1990 г. се провеждат и автопоходи - Свищов-Юндола-Триград-Каваклийка и Свищов-Батак-Узана-Шипка.
   Водни походи : Дунав - Янково гърло.
   Ориентиране : купи, Общостудентски игри ( ОСИ ) . Йордан Герчев. - треньор по планинарство от 15.ХІ.1988г..
   февруари 1988г.- Първо ски училище - х. Чумерна - 50 участн. поставя се началото на традиционни ски училищата.
   5-9.IV.1984г. ФОП в лицето на Елка Антонова организира екскурзия в Румъния - Букурещ - Синая - Брашов - Плоещ
   Активисти през 80-те год. : проф. Сл. Славев (председател), Замфира Панова (секретар), Св. Якимов, Виктор Пейчев, Янко Андреев,ст. пр. Елка Антонова.(84г.- отличник на БТС), доц. Г. Гешев (медал Алеко), Бланка Тодорова, Николина Христова, Веселин Енчев, Розина Иванова, Росен Рачев (84-87г. секретар), Марио Димитров, Лилко Хаджиев, Й. Герчев, Никола Конов, Николай Колев, Марио Поромински, Митко Димитров
   1982г. Национална конференция - "Туризъм във ВУЗ" - Свищов е домакин.
    1986г. 18-20. ІV. - 50г. СТД в м. Узана - 240 човека - 5 лъча. СТД- медал Алеко, медал Особени заслуги ІІ-ра степен - за проф. Сл. Славев; " отличник на БТС " ст. пр. Е.Антонова и Янко Андреев.
   1986г. 15.VІІІ. С указ 2682 е присъден орден "Червено знаме на труда" на СТД "Академик".
   12. XІІ. - Конференция в х. Чумерна. Обсъден е проект за знаме на дружеството, но нее изпълнен.
   1980г. - 6 човека при поход до х. Коман гасят пожар в с. Терзийско. Шефството над лесопарк Паметници е поето от СТД " Академик ".
   1987г. VІІІ. - V ОС поход Ком-Емине - М.Димитров, Росен Георгиев.
   90-те години са начало на промени и загуба на социални придобивки.
   1990.4.XІ. - Секретар става Цанко Цанев.Изкарва курс за водачи Мальовица.Провежда походи с по-голяма трудност ( пешеходни и гребни ).Началото на международни походи.
   Походи - кат. ФК - Средна Стара планина.
   2.X.1990г. - отново е учреден клуб воден туризъм.
   1991г - Водни походи - р. Янтра, р.Истър, Марица, р. Ардар, р. Въча. - Вельо Тодоров
   1990г. 19.ІХ. - купуват се лодки К-2 - 3 броя, К-1 -1 брой.
   Студентски туристически съвет се превръща в Студентски туристически съюз и е издаден нов устав.
   3 курса лодководачи (малък кораб ) по Дунава, провеждани от СТД за приход.
   1991г. 6-14. ХІ. Румъния (пл. Бучедж ) - Синая - Миорицъ - Бабеле - Омул - Дихам - 10 души.
   1992г. 22-31.ХРумъния (пл. Фъгъраш )- Вама кукулуй - Бъйля Лак - 10 души.
   Ориентиране: ОСИ купа "8.ХІІ.", купа "Академик" Русе, купа "Ехо" ( Троян ), купа " Златни Пясъци"
    90-те Актив: І част от периода - П. Петров, Г. Матров, М. Мицовска, Валентин Георгиев, Н колев.
   ІІ част от периода- Я. Долчинков, Св. Шишийски, И. Банков, Спас Стефанов, Галя Лунчева, Бисер Трифонов , В. Паперов, Николай Нейков.
   ІІІ част от периода- М.Манев, В. Пачев, Хр. Цирков, Пл. Петров, П. Кирчев, В. Даковска, Цв. Цекова, Ст. Дамянов, Св. Димитрова.
   1995г. - Най голямо ски училище - 3 смени - 110 души х. Плевен.
   1995г.5-28.VІІІ. - Ком - Емине - Ясен Долчинков, Галя Лунчева - Общостудентски поход
   1995г.21-27.VІІІ. - Първи летен поход Пирин - п. ст. Академика - р-л. Ц.Цанев.
   1996г - х. Чумерна - 10-11.V - 60г. СТД " Академик " Свищов. Приблизително 200 души участват в състезания, на 60 човека са връчени грамоти.
   "7 дни 7 варха" - Начало на блиц - маршрути ( Е-3 , Е-4, Е-8, Централен балкан - 2000г. ) - р-л. ст. пр. Н.Нейков.
   Отчетно изборна конференция 16.ІV.1997г.- Избрано е ново ръководство - председател доц. д-р Л. Кирев, зам. председател ст. пр. Н. Нейков.
   Ком - Емине 6.VІІ. - 17.VІІ - с пауаза - Иво Балев, Спас Стефанов, Венци Пачев, Св. Шишийски.
   1998г. Първи великденски поход Родопи 20-25.ІV. - р-л. ст. пр. Н. Нейков.
   Първи Студентски Туристически Събор - х. Бузлуджа 6-9.ХІІ. - 40 души.
   Пирин - 10-18.VІІІ. - х. Безбог - п.ст. Академика -х. Каменица -з. Тевното езеро
   През 1998г. Валентина Генчева печели сребарен медал на състезание по нощно ориентиране в Търговище.
    1999г. Родопи 12-17.ІV.- Смолянски езера - х. Триградски скали - х. Орфей -Тешел - Перущица
   Рила 26.VІІ. - 4.VІІІ. - Мусала - Грънчар - Рибни езера - Мальовица - Рилски езера
   Студентски туристически събор Амбарица 7-10.ХІІ.1999г. - 66 души.
   Отбор ориентиране ( р-л. К.Кузманов ) - 1997/98г. , 1998/99г. ІІІ - то място комплексно.
   Нов печат на СТД.
   2000г. Родопи 27.ІV. - 8.V. - х. Безово - Марциганица - Руен - Равнища - 44 души.
   Пирин - 1-7.VІІІ. - х. Яне Сандански - Синаница - Академика - 67 души.
   Студентски туристически събор Мазалат 8-10.ХІІ. - 62. Души
   Национален парк "Централен балкан" - 22 хижи, 4 заслона за 7 дни - Николай Нейков, Иван Тодоров, Тихомир Александров, Васил Василев, Св. Йорданова - 9 души, 8-14.VІІ.
   2001г.- Международна година на пешеходния туризъм Родопи 14-19.ІV. - с. Манастир - х. Студенец - х. Персенк, с. Хвойна - 27 души. Е-8
   Е-8 8-12.VІ. - х. Мусала - Заврачица - Белмекен - Юндола. - 25бр.
   Е-4 22-29.VІ. - х. Алеко - Голям Дебелец, - х. Рилски езера - з. Кобилино бранище - х. Македония - х. Яворов - з. Тевното езеро - х. Пирин- х Папаз Чаир - гр. Мелник - 9бр. ( 5бр. )
   Рила 24-29.VІІ. - х. Мечит - х. Мальовица - х. Иван Вазов - х. Рилси езера; 27-31.VІІ. - х. Рилски езера - базов лагер.
   Е-3 3-13.ІХ. - х. Ком - гара Кръстец ( 6бр. ) 2бр.- гл. ас. Стела Цанова,ст. пр. Николай Нейков.
   12-14. Х. - х. Хубавец - спасителна акция - всички мъже цяла нощ свалят пострадал до град Карлово.
   VІІІ. 7-12 Олимп - Митикас - 5бр.
   VІІІ. 25-28 Фъгъраш - Молдовяну - 3бр.
   ІХ. 15-18. Дурмитор - Боботов Кук - Неизкачен заради лоши атмосферни условия - 2бр.
   Студентски туристически събор - х. Амбарица - 92 бр. + 11 души остават на Добрила поради лошото време.
   2002г. Родопи 2-7.V. - х. Перелик - Ледницата - Триград - Тешел - Върховръх - Храбрино
   24-26.V. - Македония - Пелистер
   15-20.VІ. - Пирин - Рила - х. Яворов - Предел - Македония - х. Грънчар - х. Чакър Войвода. Пирин - Безбог - Демяница -Вихрен - Яворов - Предел
   15-22.V. - 1300 км.Колопоход - Свищов - София - Бургас - Силистра - Свищов - Илян Дуков и Р. Йорданов.
   9-21.VІІІ. Франция - Монблан - 6 бр.
   Румъния - Бучедж - Синая - Бран - 5бр.
   11-22.ІХ.-Е-4 индивидуален поход на Илиян Евт. Дуков
   15-17.ХІ. Събор ветерани - х. Бузлуджа- 70бр.
   6-9.ХІІ. Студентски туристически събор - х. Финтекс ( Георги Генев ) - 75 броя.
   2003г. 8.ІІІ. Бабин зуб - Миджор - Сърбия - 3 бр.
   25-30.ІV. Родопи О3 - Равно Боре - Милеви Скали - Юндула - Велинград - Цепина - Снежанка - 21 бр.
   Национален колопоход - Свищов - Пазарджик - 4 бр.
   Актив за 2003г. - Н.Нейков, Илиян Дуков, И. Марчевски, Явор Гарев, Р. Йорданов, Петя Койнова, Добрин Янев, Св. Димитрова, Теменуга Нейкова, М. Нейков, Веселка Стефанова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар